Bezig met laden...

PRIVACY VERKLARING

Maison le Toutou gevestigd te Vernet le Bas, 12260 Balaguier d’Olt - Frankrijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
lieu-dit Vernet le Bas
12260 Balaguier d’Olt
Frankrijk
telefoon: 0033-565431251
www.maisontoutou.com

Maison le Toutou respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en de gegevens die je aan ons verstrekt behandelen wij vertrouwelijk. Mevr. Miranda Kelders is de Functionaris Gegevensbescherming van Maison le Toutou. Zij is te bereiken via info@maisontoutou.com (link stuurt een e-mail).

Het doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Maison le Toutou verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Naam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door het contactformulier op onze website in te vullen, in correspondentie en telefonisch.

Maison le Toutou verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van jouw betaling.
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is, om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Maison le Toutou bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld, met een bewaartermijn van maximaal 7 jaar.

Het gebruik van Cookies, of vergelijkbare technieken

Maison le Toutou gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door MAISON LE TOUTOU en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij over je beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@maisontoutou.com.
Wij reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken op je verzoek.

Maison le Toutou neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@maisontoutou.com (link stuurt een e-mail).

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Maison le Toutou neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@maisontoutou.com (link stuurt een e-mail)

Wij behouden het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen worden  op deze pagina gepubliceerd.